Mesiac: október 2012

Dotácie 8070 EUR pre Krasňanský zelovoc

KRASŇANY – V máji vyhlásili verejnoprospešný program SPPoločne a vyzvali nepodnikateľské právnické osoby, aby zasielali projekty, ktoré pomôžu skrášliť okolie, oživia tradície v regióne a skvalitnia životnú úroveň. Medzi úspešnými uchádzačmi je po vyhlásení výsledkov aj Rodinné centrum Ráčik, ktoré

Uverejnené v Napísali o nás