O nás

Krasňanský zelovoc
je prvou mestskou záhradou v Bratislave, v Krasňanoch. O záhradku sa spoločne stará 27 rodín, ktoré takýmto spôsobom nielen skrášľujú svoje okolie a aktívne si vypĺňajú svoj voľný čas, ale zároveň si aj svojpomocne dopestujú niečo vlastné a vedú k tomu aj svoje deti. Okrem toho sa zlepšujú susedské vzťahy, silnejšie sa vníma zmysel a potreba spoločenstva a upevňuje sa vzťah k životnému prostrediu. Práve spomínaná komunita 27 krasňanských rodín si vlastnými rukami záhradku oplotila, vybudovala záhony, postavila podzemný rezervoár na dažďovú vodu a v neposlednom rade priviezli a zútulnili maringotku. Všetko to chcelo desiatky hodín práce a usilovných rúk.


Ako to začalo

V máji 2012 vyhlásila Nadácia SPP spolu s EkoFondom 2.ročník SPPoločne a vyzvali nepodnikateľské právnické osoby, aby zasielali projekty, ktoré pomôžu skrášliť okolie, oživia tradície v regióne a skvalitnia životnú úroveň. Medzi úspešnými uchádzačmi je po vyhlásení výsledkov aj Rodinné centrum Ráčik, ktoré na projekt s názvom Krasňanský ZELOVOC získalo dotácie vo výške 8 070 eur.

Mirovi Dudlákovi a Lenke Plavuchovej sa podarilo získať nielen grant od Nadácie SPP, ako aj vhodný pozemok od mestskej časti Rača za symbolické nájomné. Po prekonaní rôznych peripetií sme tento rok na jar začali pestovať rôzne druhy zeleniny a bylín.

Pridaj komentár